Hem

ÅPAB - mer än farligt avfall

Det kommunalägda ÅPAB bildades från början med det särskilda samhällsuppdraget att ta hand om hushållens farliga avfall. Mycket har hänt sedan dess och idag hanterar vi i stort sätt alla olika avfallstyper som uppkommer i hemmet, sommarstugan eller företaget.

Vid vår anläggning i Ödanböle tar vi emot, omlastar och borttransporterar även materialåtervinningsbart avfall (plast, tetror, kartong, papper, glas och metall), brännbart avfall och grovavfall (möbler, byggavfall och träavfall).

Det farliga avfallet utgör dock fortfarande en viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att utveckla och modernisera vår mottagningsanläggning. Sedan 2013 har vi exempelvis en egen separations- och behandlingsanläggning för oljeförorenat vatten.

Läs mer om vår verksamhet

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan skada hälsa eller miljö ifall det inte tas omhand på rätt sätt.

Läs mer

Återvinning

Vissa avfallstyper kan samlas in, behandlas och bli nya produkter. Hit hör bland annat kartong-, glas- och metallförpackningar. Andra förbränns och omvandlas till energi.

Läs mer

Svinryggens Deponi

Tillsammans med moderbolaget Svinryggens Deponi arbetar vi för att på sikt skapa lägre avfallsavgifter för kommuninnevånarna.

Svinryggens Deponi Ab

Här finns ÅPAB